Ditt lokala vaccinationsbolag i Norrtälje

COVID-19

Prosalus arbetar med vaccinering av befolkningen mot Covid-19 enligt nationella och regionala riktlinjer. Vaccination sker både genom vårdcentralerna (som ringer upp för bokning) samt genom vaccinationsbolaget Prosalus Vaccination som erbjuder egen bokning via appen Alltid Öppet. All vaccination sker på uppdrag av Region Stockholm under överinseende av KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje). Vi följer strikt de vaccinationsdirektiv som ålagts oss och ALLA är välkomna oavsett vårdval. 

RESEVACCIN

Prosalus erbjuder en bred palett av vaccinationer mot olika sjukdomar såsom tex. Hepatit A, Hepatit B, Gula febern, japansk encephalit m.fl. 

Kontakta gärna oss och berätta om dina reseplaner eller dina önskemål så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt. 

INFLUENSA

Prosalus hälsocentraler är delaktiga i den årliga säsongsvaccinationen mot influensa. Personer >65år samt riskgrupper har rätt att erhålla vaccin och information om detta publiceras inför varje vaccinationstillfälle som tar sin början på hösten. 

TBE "Fästingvaccin" m.fl.

Roslagen är ett högriskområde för den fästingburna sjukdomen TBE och Prosalus erbjuder därför vaccination mot detta. För att bibehålla ett fullgott skydd behöver vaccinationen upprepas med jämna intervall. Hos oss får du hjälp med detta. 

Har du oro för att få bältros? Hört om andra som haft besvär? Hos oss kan du få bältrosvaccin. Är du över 50år är du i riskzon och samtala gärna med oss om att få vaccin.