REHABILITERING I ROSLAGEN

FYSIOTERAPI, SJUKGYMNASTIK, GYM, ARBETSTERAPI

DIETIST, REHABKOORDINATOR. 

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN

REHAB ANPASSAD FÖR DIG

På Prosalus Hälsocentraler finns ett stort utbud av kunnig och professionell vårdpersonal specialiserade på rehabilitering. 

ATT SE TILL ATT ALLA JOBBAR TILLSAMMANS ÅT SAMMA MÅL

En rehabkoordinators mål är att du ska återfå dina förmågor och att alla resurser sätts in i rätt tid och att alla involverade har en gemensam färdplan. 

Ofta medverkar även läkare på hälsocentralen i rehabiliteringen och överblickar processen

MER ÄN BARA TRÄNING

På våra rehabkliniker jobbar även dietister som kan hjälpa dig få översyn av ditt näringsintag och kosthållning. Oavsett om du har kaloriunderskott, frågor kring specialkost eller om du kanske behöver minska ditt intag. 

ANDRA KROPPSLIGA FUNKTIONER

Ibland behöver man stöd av en arbetsterapeut. En sådan kan t.ex. hjälpa till med bostadsanpassning, att prova ut hjälpmedel eller att utreda kognitiva nedsättningar. Hos oss kan du träffa kunniga arbetsterapeuter som hjälper dig i din rehab.

REHAB FÖR ALLA

Vår rehab vänder sig både till de patienter som har långvariga besvär och stora behov men även till den med lättare skador eller behov av råd och rekommendationer. 

EGNA GYM FÖR VÅRA PATIENTER

För att våra patienter ska kunna få mesta möjliga värde av sin fysioterapi (sjukgymnastik) så har vi inte bara undersökningsrum och kunniga specialiter inom fysioterapi utan också egna träningslokaler på varje hälsocentral. Då kan du i lugn och ro få råd och rekommendationer på plats av din fysioterapeut så att du kan känna dig trygg i att du tränar rätt.