Vaccinationsutbildning

Covid-19 Vaccination

Överblick och introduktion

Vaccinberedning


Denna film är avsedd för dig som är sjuksköterska och ska hantera vaccin från Pfizer. 

Vaccinet från Pfizer kräver speciell uppdragningsteknik för att man skall kunna erhålla 7 doser per vial (flaska). 

Se denna film för en snabbkurs i hur detta görs. 

Mer instruktioner får du på ditt första arbetspass.