Vaccinationsutbildning

Covid-19 Vaccination

Överblick och introduktion

Uppdragsbeskrivning


I dokumenten intill så kan du läsa mer detaljerat om arbetsuppgifterna och de olika rollerna. 

Fokusera på att läsa på om din roll så du förstår dina arbetsuppgifter och hur din roll samverkar med de övriga.

Det är viktigt att se att vi alla är en del i en gemensam kedja som inte funkar utan varandra.