Vaccinationsutbildning

Covid-19 Vaccination

Överblick och introduktion

Introduktionsfilm


Denna film är avsedd för dig som ska jobba med oss och vara delaktiga i vaccinationen mot Covid-19. 

Vaccinationen är logistiskt krävande då många detaljer är viktiga och vi samtdigt måste hålla högt flöde. 

Med denna film får du en överblick av vårt vaccinationsflöde.