Vaccinationsutbildning

Covid-19 Vaccination

En översiktlig digital utbildning för dig som ska jobba med vaccinationer hos Prosalus Vaccination AB

Hur vi arbetar med vaccinationerna.


För att få en förståelse för hur vi arbetar med vaccinationerna så har vi satt samman denna korta webutbildning så att du som medarbetare ska kunna få en första överblick av hur arbetet går till och hur en massvaccination skiljer sig från vanlig vaccinationsverksamhet genom sin speciella logistik. 

Denna utbilning är inte fullständig utan är tänkt som en första bekantskap med ämnet. 

Du klickar dig vidare i utbildningen genom att klicka på knappen "nästa sida" här intill.